• હેડ_બેનર_02

W61 હાઇ ફ્લો ટાયર ઇન્ફ્લેટર

  • W61-4in1 એર હોસ હાઇ ફ્લો ટાયર ઇન્ફ્લેટર

    W61-4in1 એર હોસ હાઇ ફ્લો ટાયર ઇન્ફ્લેટર

    એક વિશ્વસનીય, કઠોર, ઉપયોગમાં સરળ સ્વચાલિત ટાયર ઇન્ફ્લેટર, સખત CE પ્રમાણપત્ર સ્પષ્ટીકરણો અનુસાર ઉત્પાદિત, કાર, ટ્રક, ટ્રેક્ટર, લશ્કરી વાહનો અને એરક્રાફ્ટ પર ટાયરને ફુલાવવા માટે રચાયેલ છે.સ્વચાલિત ટાયર ઇન્ફ્લેટરમાં અનુકૂળ ટાયર ફુગાવો અને ડિફ્લેશન છે. તે હવાના દબાણને માપી શકે છે અને તેમાં ચાર માપન એકમો છે: Kpa, Bar, Psi અને kg/cm2.વાંચન ચોકસાઈ: 1 Kpa 0.01 બાર 0.1 Psi/ 0.01kg/cm² છે.